วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

      เชื่อว่า การที่คนเรานั้นจะทำตามความฝันได้สำเร็จเป็นสิ่งที่ยากมาก "ทุกคนมีความฝัน ทุกคนมีสิทธิ์ฝัน แต่จะทำความฝันนั้นได้สำเร็จหรือไม่?"  ไม่มีใครบอกเราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่สามารถกำหนดมันเอง "หากเรามีความฝันแต่เราไม่ลงมือทำความฝันนั้นก็จะไม่มีวันสำเร็จได้"  ดิฉันเองก็เป็นคนที่มีความฝันเช่นกัน แต่บางทีหนทางที่จะไปสู่ความฝันนั้นมันทั้งยาก ทั้งเหนื่อย แต่ก็ต้องอดทน เพื่อครอบครัว เมื่อฉันคิดว่าสู้ไม่ไหวฉันอยากจะหันหลังกลับมา ฉันจะนึกย้อนไปถึงว่าฉันมีวันนี้ได้เพราะใคร? ใครที่ทำให้ฉันมีวันนี้? "ภาพที่พ่อแม่ฉันต้องทำงานหนักไม่เคยที่จะเลือนหายไปจากความคิดฉันได้" ฉันคิดว่ามันต้องมีซักวันที่เป็นวันของเรา วันที่ฉันทำตามความฝันได้สำเร็จ วันที่ภาพพ่อแม่ฉันต้องทำงานหนักจะเลือนหายไปจากความคิดของฉัน     "มันต้องมีวันนั้น"
พัฒนาการสมองกับการนอนดึก